Masz pytania? Zadzwoń do nas!
+48 665 169 244

Zobacz jak nasze płytki wyglądają na żywo!

Nasz ekspert umówi się w Twojej pracowni i zaprezentuje wybrane kolekcje.

Przegląd kolekcji


Kolekcja 100 (Glatt Uni)

Pobierz tekstury

Kolekcja 200 (Glatt Bunt)

Pobierz tekstury

Kolekcja 300 (Glänzend)

Pobierz tekstury

Kolekcja 400 (Sandig)

Pobierz tekstury

Kolekcja 700 (used look)

Pobierz tekstury

Kolekcja 3100

Pobierz tekstury

Kolekcja 3200

Pobierz tekstury

Kolekcja 3400

Pobierz tekstury

Kolekcja 3500

Pobierz tekstury

Kolekcja 4100

Pobierz tekstury

Kolekcja 4200

Pobierz tekstury

Pytania i odpowiedzi


1Czy jest możliwość wykonania okładziny klinkierowej na systemie ociepleniowym?

W ofercie naszej firmy mamy do dyspozycji dwa rozwiązania:

 • StoTherm Ceramic S ze styropianowymi płytami termoizolacyjnymi
 • StoTherm Ceramic M z wełną mineralną.

Oba systemy są objęte Krajowymi Ocenami Technicznymi a ich istotną zaletą, z punktu widzenia inwestora i projektanta, jest to, że w całości pochodzą od jednego dostawcy.

Rozwiązania StoTherm są objęte gwarancją producenta. Kompletna dokumentacja (KOT, klasyfikacje ogniowe, opinia w zakresie spełnienia wymogów paragrafu 225 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, itp.) powoduje, że projektant nie ma kłopotów ze spełnieniem rygorystycznych wymogów formalnych.

2Do jakiej wysokości budynku można stosować klinkierową płytkę elewacyjną na systemie ociepleń?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie system ociepleniowy stosowany do wysokości 25 m nad poziomem terenu musi być sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO). Powyżej tej wysokości system dodatkowo musi być niepalny.

Przepisy powyższe pozwalają więc na zastosowanie do wysokości 25 m systemu StoTherm Ceramic S (ze styropianem), z kolei powyżej należy stosować system StoTherm Ceramic M (z wełną mineralną). Nie ma innych ograniczeń w zakresie stosowania systemu StoTherm Ceramic M na budynkach wysokich lub wysokościowych.

Zasady powyższe dobrze zobrazowane są w opracowaniu wydanym przez stowarzyszenie branżowe "wytyczne wykonywania i odbioru robót z użyciem systemu ETICS"

3Czy elewacja klinkierowa StoBrick wymaga dylatacji?

Oprócz spoin pomiędzy płytkami, z uwagi na charakter pracy okładziny klinkierowej, wymagane jest wykonanie pól dylatacyjnych o wymiarach nie większych niż 6 na 6 m. Dylatacje należy projektować w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać elementy elewacji, które ułatwiają ukryć podziały. Najczęściej takie szczeliny umieszcza się w linii pokrywającej się z krawędziami okien, pod rurami spustowymi itp.

W ramach bezpłatnych konsultacji oferowanych architektom i projektantom, po przesłaniu rysunków elewacji chętnie pomożemy i zaproponujemy efektywny podział na pola dylatacyjne.

4Jak rozumieć określenie „płytki o charakterze ręcznie formowanych”?

Płytki StoBrick skatalogowane są w różne kolekcje, po to, aby zaspokoić potrzeby kreowania elewacji zarówno po stronie Projektanta jak i Inwestora. Są płytki, które mają równą powierzchnie oraz krawędzie, ale obecnie największym zainteresowaniem cieszą się te, które eksponują efekty wizualne nawiązujące do pewnych „niedoskonałości” powierzchni cegieł produkowanych ręcznie. Dlatego linie produkcyjne są zaprojektowane tak, aby jeszcze przed wypałem ukształtować krawędzie i powierzchnie licowe w taki sposób, aby nawiązywały do starych cegieł.

Przykłady:

StoBrick 3115

StoBrick Sandig 425

Ciekawym przykładem struktury jest okładzina StoBrick used look. Nazwa kolekcji nawiązuje do wyglądu powierzchni samej płytki, sprawiającego wrażenie, że była już kiedyś użyta. Wierzchnia warstwa niektórych płytek jest sztucznie postarzona. Ideą jest ukazanie pewnych „niedoskonałości”, w postaci drobnych ubytków na powierzchni, jako zamierzonego efektu dekoracyjnego. Efekt ten wynika ze specjalnego procesu obróbki, a miejsce jego występowania na powierzchni płytek, jak i częstotliwość występowania jest całkowicie losowa, zarówno na płytkach licowych jak i na narożnikach.

StoBrick used look

5Czy można położyć płytki klinkierowe bezfugowo?

Charakter pracy elewacji klinkierowej wymaga bezwzględnie wykonania pełnego fugowania pomiędzy płytkami elewacyjnymi. Brak fugi doprowadziłby do dostawania się wody opadowej do warstwy kleju i w konsekwencji do odspajania się płytek od elewacji.

Niemniej istotne jest zapewnienie odpowiedniej pracy, ze względu na rozszerzalność termiczną płytek.

Powyższe zagadnienia uniemożliwiają bezfugowe układanie płytek klinkierowych na elewacji.

6Czy jest możliwość zamówienia próbki?

Nasza firma deklaruje szeroką współpracę na każdym etapie inwestycji. W ramach tej współpracy oferujemy możliwość przygotowania próbki pokazującej przyszły wygląd elewacji. Po zadeklarowaniu kolekcji płytek klinkierowych (kolor, format, faktura), oraz koloru fugi, na życzenie projektanta możemy przygotować tablicę o wymiarach około 0,4 na 0,6 m z okładziną StoBrick.

Do zamówienia próbki niezbędne jest podanie danych umożliwiających identyfikację inwestycji. Wystarczy się z nami skontaktować, a my bezpłatnie dostarczymy próbkę (dotyczy projektów powyżej 300 m2).

7Jaka jest maksymalna szerokość fugi ?

Zachowanie odpowiedniej szerokości fugi jest zbędne dla prawidłowej pracy elewacji klinkierowej.

Minimalna szerokość spoiny zapewniająca kompensację naprężeń termicznych oraz właściwą dyfuzyjność systemu to 8 mm.

Rekomendowane przez nas szerokości fugi pomiędzy płytkami klinkierowymi to 8 do 12 mm.

8Czy system ociepleniowy StoTherm z płytkami klinkierowymi spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego?

Oba systemy ociepleniowe z płytkami klinkierowymi StoBrick: StoTherm Ceramic S i M posiadają wszystkie niezbędne dokumenty formalne wymagane przepisami prawa.

 • System StoTherm Ceramic S to rozwiązanie ze styropianowymi płytami termoizolacyjnymi. Rozwiązanie to sklasyfikowane jest jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO), co umożliwia stosowanie go na elewacjach budynków do 25 m wysokości. Dodatkowo system spełnia wymogi paragrafu 225 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mając potwierdzone nieodpadanie okładziny pod wpływem ognia w czasie krótszym niż 60 minut.
 • System StoTherm Ceramic M z płytami termoizolacyjnymi z wełny mineralnej jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) oraz jako system niepalny, może więc być stosowany na budynkach powyżej 25 m wysokości. System spełnia Ponadto wymogi stawiane przez paragraf 225 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie nieodpadania okładziny pod wpływem ognia w czasie krótszym niż 120 minut.
9Czy można bezpiecznie połączyć okładzinę klinkierową StoBrick z tynkiem elewacyjnym lub innymi okładzinami elewacyjnymi?

Olbrzymią zaletą systemów StoTherm jest możliwość komponowania elewacji przy użyciu różnego rodzaju okładzin i tynków strukturalnych. Wykorzystując te same materiały do klejenia i warstwy zbrojonej można swobodnie kreować finalny wygląd elewacji, łącząc okładzinę klinkierową StoBrick z tynkiem elewacyjnym, perlitową okładziną StoDeco, fornirem elewacyjnym, czy kamieniem naturalnym.

Browar Kleparz - doskonałe połączenie płytki klinkierowej StoBrick z okładziną StoDeco oraz tynkiem silikonowym StoSilco K 1,5

Komfort pracy projektanta zapewnia dostępność szerokiego wachlarza akcesoriów umożliwiających systemowe połączenie na tej samej płaszczyźnie różnych rodzajów wypraw i okładzin.

Skomponowanie tak zróżnicowanych w wyglądzie i formie elewacji zapewnia więc nie tylko niezwykle atrakcyjny wygląd fasady budynku, ale też bezawaryjne funkcjonowanie, dające bezpieczeństwo Inwestorowi oraz doskonałe referencje Projektantowi.

10Czy można bezpiecznie połączyć okładzinę klinkierową StoBrick z tynkiem elewacyjnym lub innymi okładzinami elewacyjnymi?

Olbrzymią zaletą systemów StoTherm jest możliwość komponowania elewacji przy użyciu różnego rodzaju okładzin i tynków strukturalnych. Wykorzystując te same materiały do klejenia i warstwy zbrojonej można swobodnie kreować finalny wygląd elewacji, łącząc okładzinę klinkierową StoBrick z tynkiem elewacyjnym, perlitową okładziną StoDeco, fornirem elewacyjnym, czy kamieniem naturalnym.

Browar Kleparz - doskonałe połączenie płytki klinkierowej StoBrick z okładziną StoDeco oraz tynkiem silikonowym StoSilco K 1,5

Komfort pracy projektanta zapewnia dostępność szerokiego wachlarza akcesoriów umożliwiających systemowe połączenie na tej samej płaszczyźnie różnych rodzajów wypraw i okładzin.

Skomponowanie tak zróżnicowanych w wyglądzie i formie elewacji zapewnia więc nie tylko niezwykle atrakcyjny wygląd fasady budynku, ale też bezawaryjne funkcjonowanie, dające bezpieczeństwo Inwestorowi oraz doskonałe referencje Projektantowi.

11Czy można zagłębić fugę względem lica płytek klinkierowych?

Fugi pomiędzy płytkami klinkierowymi muszą być wykonane we właściwy sposób, aby zapewnić estetyczny wygląd, ale przede wszystkim bezawaryjną pracę elewacji. Spoina nie może być cofnięta względem lica płytek, ponieważ sprzyjałoby to nadmiernemu zawilgacaniu materiału, powodując w konsekwencji lokalne uszkodzenia systemu.

Ddopuszczalne ukształtowanie fug obrazuje poniższy rysunek:

12Czy system StoTherm Ceramic z okładziną klinkierową StoBrick wymaga stosowania podwójnej siatki zbrojącej?

Żaden z systemów StoTherm Ceramic S i M nie wymaga stosowania podwójnej siatki zbrojącej. W obu systemach przewidziana jest siatka Sto-Glasfasergewebe. Ma ona podwyższoną gramaturę w stosunku do produktów powszechnie stosowanych na rynku, splot włókien osnowy i wątku jest masywniejszy, dzięki czemu siatka jest znacznie sztywniejsza od standardowych.

Co istotne włókna siatki są płaskie, dzięki czemu zużycie zaprawy do wykonywania warstwy zbrojonej pozostaje na normalnym poziomie.

13Jakie są wymogi w zakresie kołkowania systemów StoTerm Ceramic?

Z uwagi na masę powierzchniową okładziny klinkierowej w obu systemach StoTherm Ceramic S i M wymagany jest montaż łączników przez warstwę zbrojoną. Takie rozwiązanie daje gwarancję trwałego zespolenia całego systemu; okładzina elewacyjna jest bowiem trwale przyklejona do tarczy, którą tworzy wykonana w powyższy sposób warstwa zbrojona.

W systemach StoTherm Ceramic należy stosować łączniki wkręcane z tworzywowymi lub metalowymi trzpieniami. Dobór łączników mechanicznych wymaga uwzględnienia wielu zmiennych, między innymi:

 • wysokości budynku,
 • jego kształtu,
 • usytuowania względem stron świata,
 • uwzględnienia strefy wiatrowej w której się znajduje
 • rodzaju podłoża, czyli zastosowanego materiału do budowy ścian zewnętrznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych decyduje projektant. W ramach współpracy istnieje, w porozumieniu z nami, możliwość przygotowania operatu obliczeniowego wyczerpującego powyższe wymogi.

14Czy można zastosować okładziny StoBrik na elewacji wentylowanej?

Oprócz systemów StoTherm S i M istnieje rozwiązanie, umożliwiające zastosowanie okładziny klinkierowej na elewacji wentylowanej. System StoVentec C, bo o nim mowa, instalowany jest na podkonstrukcji składającej się z konsol oraz profili nośnych. Lekka, niepełna płyta podtynkowa przykręcana jest do profili teowych. Na tak wyprowadzonej powierzchni wykonuje się warstwę zbrojoną a do niej przykleja okładzinę elewacyjną StoBrick. Rozwiązanie powyższe doskonale sprawdza się pod względem fizyki budowli, bardzo dobrze bowiem odprowadzana jest wilgoć z przegrody. Zadowoli też najbardziej wymagających w zakresie izolacyjności akustycznej.

Planując zastosowanie systemu StoVentec C rekomendujemy ścisłą współpracę z naszymi ekspertami już na etapie analizy koncepcji rozwiązania.

15Jaka jest cena płytek klinkierowych StoBrick?

Ceny płytek zależne są od kolekcji oraz rozmiaru, a cena zaczyna się od 24,79 EUR/m2.

Wszystkie płytki StoBrick produkowane są w Niemczech, w zakładzie produkcyjnym należącej do naszego koncernu.

16Jaka jest trwałość systemu z okładziną klinkierową?

Okładzina klinkierowa StoBrick charakteryzuje się znacznie większą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne niż tradycyjne powłoki tynkarskie. Naturalny materiał i niska nasiąkliwość płytek – w połączeniu z mrozoodpornością powodują, że elewacja i klinkierowej jest odporna na zawilgocenia, niskie temperatury oraz korozję biologiczną.

Konserwacja powierzchni klinkierowej sprowadza się jedynie do okresowego mycia elewacji.

Remonty poprawnie zamocowanej okładziny wykonuje się zazwyczaj po 20 – 30 latach użytkowania. Najczęściej polegają one na uzupełnieniu zaprawy spoinującej w fugach. Niskie koszty remontów i odświeżania fasady rekompensują początkowo wyższe nakłady na inwestycje.

17Jaka jest kolorystyka płytek klinkierowych StoBrick?

Kolekcja płytek klinkierowych dostępna jest w kilkudziesięciu kolorach, od płytek w jasnych odcieniach szarości i beżu, przez kolory przypominające tradycyjna czerwona cegłę po odcienie bardzo ciemne.

Całość dostępnej kolekcji można obejrzeć na niniejszej stronie.

18W jakich formatach dostępne są płytki klinkierowe StoBrick?

Dla danego koloru płytki dostępne są odpowiednie formaty, zwykle dwa.

Najpopularniejsze to:

 • NF (240 x 71 mm)
 • DF (240 x 52 mm)

część płytek występuje też w formatach “long” np.:

 • 400 x 35 mm
 • 400 x 71 mm
 • 490 x 40 mm
 • 440 x 52 mm

Dostępne formaty można sprawdzić w broszurze “Płytki klinkierowe StoBrick. Kolekcje”

19Jaka czyścić produkty StoBrick?

Klinkier może być czyszczony za pomocą myjek ciśnieniowych lub punktowo z użyciem szczotki i detergentu, nie wymaga odmalowania.

20Czy płytki StoBrick wymagają hydrofobizacji?

Dzięki niskiej nasiąkliwości płytki StoBrick nie wymagają hydrofobizacji.

21Co zrobić jeżeli znudzi mi się kolorystyka elewacji?

Płytki klinkierowe można pomalować farbą elewacyjną StoColor Dryonic.

Referencje


Napisz do nas!

Wypełnij formularz kontaktowy i odbierz bezpłatny katalog StoBrick w formie papierowej.

StoTherm Ceramic

Systemy ociepleń z okładziną StoBrick


 • Jedyne na rynku, kompletne rozwiązanie (system ociepleniowy wraz z okładziną klinkierową) od jednego systemodawcy, w całości objęte gwarancją producenta
 • Możliwość połączenia okładziny StoBrick z wyprawą tynkarską w ramach jednego systemu ociepleniowego
 • Możliwość stosowania na wszystkich typowych podłożach budowlanych
 • Niższe nakłady na naprawę i konserwację fasady niż w przypadku elewacji wykończonych wyprawami tynkarskimi
 • Dostępna baza rozwiązań detali CAD
 

StoTherm Ceramic M

StoBrick Ceramic S

 

Niepalny, bezspoinowy system ociepleń z płytą termoizolacyjną z wełny mineralnej

 • Zastosowanie systemu bez ograniczeń wysokości, również powyżej 25 m npt, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi
 • Wysoka paroprzepuszczalność systemu dzięki płycie termoizolacyjnej z wełny mineralnej
Zobacz system
 

StoTherm Ceramic S

StoBrick Ceramic M

 

Nierozprzestrzeniający ognia, bezspoinowy system ociepleń z płytą termoizolacyjną ze styropianu

 • Zastosowanie systemu do wysokości 25 m npt, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi
 • Uniwersalne i ekonomiczne rozwiązanie dzięki płycie termoizolacyjnej EPS

Zobacz system